Priopćenje za javnost: Županova plaća

Aktualno 26. veljače 2014

Vezano za gostovanje župana Gorana Pauka u emisijama nekih lokalnih medijskih kuća, a tiče se izjava na visinu plaće koju prima kao župan, želimo točno informirati javnost.

Naime, župan nije snizio plaću zbog sveopće krize, kako je izjavio, već je to učinio temeljem odredbi Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Iako je Zakon donesen prije četiri godine, a rok za usklađenje definiran u istom Zakonu, bio je tri mjeseca, u Šibensko-kninskoj županiji čekalo se više od godinu da se postupi po Zakonu.

Da podsjetimo, plaće su od rujna 2011.godine manje 5,4 posto, ali još uvijek premašuju dopušteni iznos definiran Zakonom od 20 posto prihoda Županije ostvarenih u toj godini. Županovo objašnjenje da su se nepravilnosti dogodile “zbog neinformiranosti službenika zaduženih za financijsko upravljanje i kontrolu”, smatramo neozbiljnim i nekorektnim prema svim građanima koji osim za plaće službenika sigurno izdvajaju i za njihovu edukaciju, odnosno “informiranost”.

Upravo zbog toga, na zadnjoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, klub vijećnika SDP-a, zajedno s ostalim oporbenim vijećnicima uputio je prijedlog o smanjenju plaća u županijskog upravi, kao i vijećničkih naknada, smatrajući da se uštedama na plaćama u proračunu taj novac može usmjeriti na niz projekata za poboljšanje kvalitete života u županiji.

Na sjednici Skupštine građani ove županije imali su priliku čuti još jednu obmanu. Naime, vijećnik Ante Kulušić, izjavio je da se naknade za rad u Skupštini “velikodušno” odrekao, no zapravo, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, kao saborski zastupnik, ne može primati dodatne naknade za poslove obnašanja javnih dužnosti.

Ivan Klarin
Predsjednik SDP-a Šibensko-kninske županije