Do kada ćemo biti najgori?

Aktualno 8. kolovoza 2019

Na stranicama Hrvatske turističke zajednice objavljena je turistička statistika za srpanj 2019.g.

Opet smo svjedoci da nam je županija opet najgora. Sigurno postoji čitav niz faktora koji utječu na broj dolazaka i noćenja turista, ali zar baš županija koja se diči sa dva nacionalna parka, nizom marina i u ovom segmentu mora biti najlošija.

 

DOLASCI PRIJAVLJENIH TURISTA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI)
  indeks 2019./2018.
Županija Domaći  Strani  Ukupno 
Šibensko-kninska 111,32 100,51 102,15
UKUPNO Dalmacija 106,15 105,46 105,54
UKUPNO Jadran 107,03 103,00 103,39
UKUPNO Hrvatska 107,05 103,21 103,66
NOĆENJA PRIJAVLJENIH TURISTA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI)
  indeks 2019./2018.
Županija Domaći  Strani  Ukupno 
Šibensko-kninska 105,87 97,94 99,34
UKUPNO Dalmacija 104,67 100,77 101,29
UKUPNO Jadran 105,03 100,01 100,55
UKUPNO Hrvatska 105,37 100,20 100,80

 

NOĆENJA PRIJAVLJENIH TURISTA ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2019./2018. (SVI KAPACITETI)
  indeks 2019./2018.
Županija Domaći  Strani  Ukupno 
Šibensko-kninska 106,29 95,94 97,75
UKUPNO Dalmacija 106,70 97,88 99,10
UKUPNO Jadran 105,98 97,72 98,60
UKUPNO HRVATSKA 106,07 97,80 98,70

 

Iz službenih podataka razvidno je da upravo Šibensko-kninska županija ima najlošije rezultate u Dalmaciji i na Jadranu, a i ispod je državnog prosjeka.

Po broju dolazaka za prvih sedam mjeseci Šibensko-kninska županija sa rastom od 2,15% (indeks 102,15) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je ispod prosjeka Dalmacije (rast 5,54%), Jadrana (rast 3,39%) i cijele Hrvatske (rast 3,66%)

Promatramo li pak broj noćenja za prvih sedam mjeseci za razliku od Dalmacije, Jadrana i Hrvatske u jedini imamo pad u odnosu na prethodnu godinu -0,64% (indeks 99,34)

Po ostvarenim noćenjima u srpnju smo opet ispod prosjeka sa padom od 2,25% u odnosu na prošlogodišnji srpanj.

Poražavajuća je činjenica da je ovo samo nastavak negativnog prošlogodišnjeg trenda (a po mnogima je 2018.g. bila turistički rekordna) gdje smo opet bili ispod prosjeka i Dalmacije i Jadrana i cijele Hrvatske.

Mislimo da bi se ljudi koji vode turizam u županiji i samu županiju, a pogotovo župan kojem su usta puna turizma, trebali zapitati zašto smo u 2018.g. ostvarili treći najgori rezultat u cijeloj Hrvatskoj – lošiji od nas su samo u Koprivničko-križevačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji.

 

DOLASCI PRIJAVLJENIH TURISTA ZA RAZDOBLJE 2018./2017. (SVI KAPACITETI)
  indeks 2018./2017.
Županija Domaći  Strani  Ukupno 
Šibensko-kninska 106,44 103,27 103,73
UKUPNO Dalmacija 109,03 106,97 107,17
UKUPNO Jadran 109,22 104,74 105,10
UKUPNO Hrvatska 109,23 106,27 106,59
NOĆENJA PRIJAVLJENIH TURISTA 2018./2017.                                                 (SVI KAPACITETI)
  indeks 2018./2017.
Županija Domaći  Strani  Ukupno 
Šibensko-kninska 99,64 100,25 100,13
UKUPNO Dalmacija 105,88 103,92 104,19
UKUPNO Jadran 101,51 103,02 102,89
UKUPNO Hrvatska 104,91 103,73 103,87

Ponoviti ćemo da postoji niz faktora, ali jedan je sigurno i županijska administracija, odnosno ulaganje proračunskog novca u programe razvoja turizma. Mislim da tu ne treba isticati da smo i tu daleko najlošiji u Dalmaciji i na Jadranu.

 

PRORAČUNSKA ULAGANJA U PROGRAME RAZVOJA

TURIZMA 2015. – 2018.

Županija Ukupna

ulaganja

Ulaganja

per capita 

Šibensko-kninska 1.860.978 18,35
UKUPNO Dalmacija 76.576.943 49,99
UKUPNO Jadran 110.575.606 143,84

 

Ako po glavi stanovnika ulažete daleko najmanje tj. 2,7 puta manje nego ostatak Dalmacije ili pak čak 7,8 puta manje nego na Jadranu logično je da sve godine neulaganja, nemara i nerada rezultiraju neiskorištenim potencijalom i najlošijim turističkim rezultatima kako u tekućoj tako i u protekloj godini.

Svakako se trebamo zapitati zašto je naša županija od milijardu i 50 milijuna Eura ukupnih ulaganja u turizam u tekućoj godini privukla samo 7 milijuna Eura. Županija sa tolikim potencijalom i kako kaže razvojna strategija turizma „planiranim unaprjeđenjem turističke ponude zajedno s razvojem selektivnih oblika turizma” je privukla nevjerojatnih 0,67%(?!) ukupnih investicija u turizmu.

Mislimo da je ovakvih loših rezultata dosta i da je vrijeme da prestanemo biti najgori.