Budimo žene ženama – ono što žene jesu; hrabre i spremne pomoći

Aktualno 9. ožujka 2022

Pored svih loših zbivanja u svijetu, a posebice rata koji je odnedavno počeo u Ukrajini, s ponosom recimo svijetu da smo jake, da smo hrabre, da imamo prava svoja. Mi – žene.

Statistika nije i dalje na “našoj strani” – po pitanju broja žrtava nasilja, po razlikama u honorarima u pojedinim sektorima gospodarstva, po uključenosti žena u prostoru medija…

I dalje je poražavajuće za čitavo društvo da su žene u velikom broju slučajeva, žrtve.  A dalje, kao žrtve nasilja onda proživljavaju agoniju po pravosudnim tijelima.

“Agilnost”politike se i dalje , nažalost vidi u nepovećanju broja Sigurnih kuća, a dužnost je prema ratificiranoj Istambulskoj konvenciji (iz 2018. godine).

Sreća da nam ne trebaju više Sigurne kuće, da se ne pune ženama, žrtvama nasilja; sreća da nam ne trebaju posebni akti, pozivi, apeli, prosvjedi za svoja prava. No, kako to nije stanje-pozivam sve žene, djevojke da ustraju na svojim pravima, da se osnaže, da budu jedna drugoj podrška. Jedino je to pravi put do ostvarenja društva u kojem svi imaju jednaka prava za ostvarenje svojih snova.

Posebno se osvrnimo na žene koje se nalaze u nedaćama rata koji upravo bijesni u Ukrajini. Budimo žene ženama – ono što žene jesu; hrabre i spremne pomoći.